FOOD

Food Media - Nhất Sài Gòn

Combo Chụp hình, quay clip quán ăn & món ăn, salon & dịch vụ làm đẹp.

Dựng clip và Xử lý 20 hình + Phỏng vấn viết bài review đăng tải trên tất cả hệ thống website và kênh mạng xã hội của Nhất Sài Gòn

Food Review

Chụp Hình Review

Chụp hình quán ăn & món ăn, salon & dịch vụ làm đẹp. Xử lý 20 hình và trả file gốc + Phỏng vấn viết bài review đăng tải nhatsaigon.com, fanpage Dân Sài Gòn và chia sẻ group Dân Sài Gòn

Clip Review

Chụp hình, quay clip quán ăn & món ăn, salon & dịch vụ làm đẹp. Dựng clip và Xử lý 20 hình + Phỏng vấn viết bài review đăng tải nhatsaigon.com, fanpage Dân Sài Gòn và chia sẻ group Dân Sài Gòn, youtube Sài Gòn TV

Tôi Dân Quận 7

Combo Quận 7: 5 triệu

Chụp hình, quay clip review đăng tải lên fanpage, nhóm Quận 7 & Sài Gòn, website anuongsaigon.com & nhatsaigon.com

Page Tôi Dân Quận 7

149,901 follow

(ghim 500k/ ngày)

Group Tôi Dân Quận 7

105,391 member

(150k/ post - tặng ghim 1 ngày)

Group Siêu Chợ Quận 7

40,094 member

(100k/ post - tặng ghim 1 ngày)

Group Ăn Uống Quận 7

16.195 follow

(50k/ post - tặng ghim 1 ngày)

Tôi Dân Bình Thạnh

Combo Bình Thạnh: 5 triệu

Chụp hình, quay clip review đăng tải lên fanpage, nhóm Bình Thạnh & Sài Gòn, website anuongsaigon.com & nhatsaigon.com

Page Tôi Dân Bình Thạnh

195,979 follow

(ghim 600k/ ngày)

Group Tôi Dân Bình Thạnh

21,228 member

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)

Group Siêu Chợ Bình Thạnh

16,500 member

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)

Group Ăn Uống Bình Thạnh

?

(?/ post - tặng ghim 3 ngày)

Sài Gòn

Combo Sài Gòn: 5 triệu

Chụp hình, quay clip review đăng tải lên fanpage, nhóm facebook, các trang web bên dưới và youtube Nhất Sài Gòn

Page Tôi Dân Sài Gòn

30,749 follow

(ghim 200k/ ngày)

Group Tôi Dân Sài Gòn

54,484 member

(200k/ post - tặng ghim 3 ngày)

Page Ăn Uống Sài Gòn

8,082 follow

(ghim 100k/ ngày)

Group Ăn Uống Sài Gòn

33.528 follow

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)

NhatSaiGon.com

? pageview

AnUongSaiGon.com

? pageview

NhatBang.com

? pageview

DanhbaVang.com

? pageview

Khu Vực #

Page Tôi Dân Nhà Bè

21,767 follow

(ghim 200k/ ngày)

Group Tôi Dân Nhà Bè

90,000 member

(300k/ post - tặng ghim 3 ngày)

Group Siêu Chợ Nhà Bè

2,600 member

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)

ThanhThi.vn

? pageview

Page Tôi Dân Quận 3

16.572 follow

(ghim 200k/ ngày)

Group Tôi Dân Quận 3

15,927 member

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)

Page Tôi Dân Thủ Đức

19,344 follow

(ghim 200k/ ngày)

Group Tôi Dân Thủ Đức

12,077 member

(100k/ post - tặng ghim 3 ngày)